Poptávka obecního webu

Připravili jsme pro vás základní kostru poptávky s běžnými funkcemi obecního webu.
Vektorová ikona stránky s razítkem v bílé barvě, na pozadí s modročerveným přechodem.

Pokud chcete jako obec nebo organizace postavit nový web, je většinou praktické oslovit více různých dodavatelů. Kámen úrazu většinou není v tom, že nevíte jak to celé zprocesovat, ale v tom, že nevíte, jak předmět poptávky specifikovat. Správná specifikace nesmí být návodná, tak aby jejím jediným možným výsledkem byl jeden dodavatel. Musí být dostatečně obecná, abyste měli možnost oslovit široké spektrum dodavatelů, ale přitom dostatečně konkrétní, abyste byli schopni porovnat došlé nabídky. 

Proto jsme se rozhodli připravit jednoduchou šablonu, která by měla obsahovat podstatné položky, které poptat musíte (ze zákona), nebo většinou poptat chcete. Šablona slouží primárně pro inspiraci, v žádném případě si nemyslíme, že je to jediná správná cesta. 

Budete-li mít pocit, že v ní něco chybí, nebo přebývá neváhejte se nám ozvat – rádi ji upravíme.

Poptávka na tvorbu webových stránek pro obec

1. Základní informace:

 • Obec: [Název obce]
 • Kontaktní osoba: [Jméno a příjmení, e-mail, telefon]
 • Termín odevzdání nabídek: [Datum]
 • Adresa současných stránek

2. Popis projektu: 

Obec [Název obce] hledá dodavatele pro vytvoření nových webových stránek. Cílem je vytvořit moderní, uživatelsky přívětivý a přístupný web, který bude sloužit obyvatelům obce i návštěvníkům.

3. Požadavky na webové stránky:

 • Design a uživatelské rozhraní:
  • Moderní a responzivní design
  • Snadná navigace, přehledná struktura
  • Přístupnost dle WCAG 2.1
  • Grafika – zůstane stávající; poptáváme novou; dodáme vlastní; lze použít hotovou šablonu
  • Korektně nastavená "cookie lišta"
 • Technologie:
  • Preferujeme web bez vendor lockinu (např. využití open-source řešení)
  • Stránky musí být plně kompatibilní s nejnovějšími verzemi všech hlavních webových prohlížečů, včetně jejich mobilních verzí (min. aktuální a dvě předchozí verze).
  • Možnost snadné údržby a aktualizace obsahu (má dělat dodavatel, nebo úřad?)
  • Možnost budoucí rozšiřitelnosti
  • Nízké nároky na výkon cílového zařízení a prohlížeče (alespoň dle požadavků Core Web Vitals)
  • Stránky nevyžadují cookie lištu
 • Funkcionality:
  • Aktuality a novinky
  • Úřední deska
  • Akce (seznam, kalendář atp.)
  • Kontaktní formulář
  • Notifikace
  • Fotogalerie
  • Dokumenty ke stažení
  • Mapy
  • Sekce pro občany (např. hlášení závad)
  • Vyhledávání
 • Zákonné požadavky:
  • Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací č. 99/2019 Sb.: Dodržení požadavků na přístupnost, což zahrnuje WCAG 2.1 na úrovni AA.
  • Ochrana osobních údajů (GDPR): Zajištění souladu s nařízením GDPR (General Data Protection Regulation), včetně zabezpečení osobních údajů, transparentnosti jejich zpracování a poskytování informací o zpracování osobních údajů.
  • Povinné informace podle zákona č. 106/1999 Sb.:
   • Zveřejnění základních informací o obci, jako je adresa, kontaktní údaje, úřední hodiny, složení zastupitelstva a výborů.
   • Informace o rozpočtu obce a jeho plnění.
   • Výroční zprávy o činnosti obce.
 • SEO a bezpečnost:
  • Optimalizace pro vyhledávače (SEO)
  • Uživatelské účty, role a uživatelská oprávnění
  • Zabezpečení webu proti útokům (např. HTTPS, HSTS, TLS > 1.2, test ssllabs.com hodnocení > B)
  • Průběžné aktualizace software a knihoven
  • Základní zabezpečení celého webu proti útokům (např. metodikou OWASP)
  • Registrace Google Search Console
  • Automatické generování sitemap.xml
 • Migrace dat:
  • Zajištění přesunu dat ze stávajícího webu
  • Zabezpečení integrity a konzistence dat během migrace
  • Migrace textového obsahu, multimediálních souborů a dalších relevantních dat
  • Zachování stávajících URL, případně přesměrování
  • Testování a ověření správnosti migrace dat
 • Hosting a provoz
  • SLA alespoň [xx %]
  • Reakční doba na výpadky – kritické chyby [x hod], závažné chyby [x dnů], běžné chyby [x dnů]
  • Očekávaná návštěvnost, typická [číslo] až maximální [číslo]

4. Předpokládaný rozpočet

Uveďte předpokládané náklady na tvorbu webu včetně detailního rozpisu jednotlivých položek.

5. Časový harmonogram:

 • Zahájení prací: [Datum]
 • Dílčí milníky a termíny jejich plnění
 • Termín dokončení: [Datum]

6. Požadavky na dodavatele:

 • Reference z podobných projektů
 • Předložení návrhu řešení
 • Informace o používaných technologiích
 • Návrh smlouvy a obchodních podmínek

7. Kritéria hodnocení nabídek:

 • Kvalita a inovativnost navrhovaného řešení
 • Cena a nákladová efektivita
 • Zkušenosti a reference dodavatele
 • Časový harmonogram realizace

8. Dodatečné informace

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete upřesnění, kontaktujte nás na [e-mail] nebo telefonicky na [telefon].

Těšíme se na vaše nabídky!

75 tipů, jak si říct o web

Pokud se potřebujete, nebo chcete zorientovat v problematice zadávání webových stránek více a nechcete se již nechat opíjet rohlíkem, můžeme vám doporučit publikaci od Jakuba Goldmana, Martina Kopty a Josefa Platila75 tipů, jak si říct o web. Na 240 stranách jsou jasně a srozumitelně popsány jednotlivé kroky vedoucí k novému webu. Kroky na sebe navazují, ale smysl dávají i samostatně. Poradí vám třeba jak Chytře oslovit dodavatele (str. 128), nebo že Máte začít s nejmenším dosažitelným cílem (str. 180). Na konci knihy je i praktický slovníček, nebo podrobně rozepsaný postup Jak zadat web jako veřejnou zakázku (str. 208).

 

Obálka knihy 75 tipů, jak si říct o web

Našli jste, co jste hledali?

Našli jste co jste hledali?
Nepovinná informace. Usnadní nám ale případnou další komunikaci.
Nepovinná informace. Pokud ale chcete získat odpověď, na Váš email, musíte jej vyplnit.
Popište vaše připomínky.