Vyšel Drupal 10.3.

V srdci CSGOV běží Drupal, proto je i pro nás důležité sledovat, jaké změny se v něm udály. A není jich málo.
Logo Drupalu s číslem verze 10.3.

Co je nového v Drupalu 10.3?

  • Nový experimentální modul s novou administrační navigací. Ta je nyní vertikální a řeší některé neduhy současného řešení, zejména pak na zařízeních s malou obrazovkou.
  • Systém Receptů (Recipes) pro snadnou instalaci webů zaměřených na různorodé použití. I v CSGOV uvažujeme, že na tuto nadějnou technologii přejdeme ze současného instalačního profilu – pro uživatele se nic moc nemění, ale do budoucna to znamená flexibilnější přístup, který zlevní i usnadní vývoj.
  • Modul pro jednoadresářové komponenty (Singe Directory Components) již není označen jako experimentální, ale je stabilní součástí jádra. Na tomto modulu je postavena naše integrace Českého Design Systému i další komponenty. 
  • Jádro Drupalu nyní plně podporuje PHP ve verzi 8.3, která slibuje zvýšení výkonu. S jeho nasazením je třeba ovšem počkat, až budou tuto verzi podporovat i nejpoužívanější rozšiřující moduly. CSGOV vyžaduje minimálně verzi 8.1, která má podporu až do konce roku 2025.
  • Nová verze CKEditoru (41.3.1), která popřeje vylepšené přístupnosti, přesnějšímu import z Wordu a podpoře víceúrovňových číslovaných seznamů. Obsahuje i desítky menších změn.
  • Verze 10. 3. je nutná podmínka pro upgrade na nadcházející Drupal 11.
  • Bude dostávat bezpečnostní aktualizace až do června 2025 – současná verze 10. 2. je má jisté do prosince 2024 – viz infobox níže.

Kdy přejde CSGOV na Drupal 10.3

Není kam spěchat, nejprve je nutné celý proces instalace nového a aktualizace stávajícího otestovat. Ideální je počkat alespoň na první bug release (viz nahoře), kde se vychytají nejpalčivější problémy. Předpokládáme, že k upgradu platformy dojde v průběhu léta.

Vydávání nových verzí

Sémantické verzování (SemVer)

Drupal využívá systém sémantického verzování, kdy každá část verze má svůj smysl a pravidla, za jakých je možné ho změnit.

10.3.0 tedy můžeme rozložit na:

  • 10 – majoritní verze, zpravidla se mění jen se změnou nějaké navázané technologie, bez které se jádro neobejde a jejíž změna znamená porušení zpětné kompatibility.
  • 3 – minoritní verze – se mění s nově přidanou funkcí
  • 0 – opravy chyb (bug fix release) – slouží k označování drobnějších oprav a vylepšení.

Více podrobností o sémantickém verzování v článku na VzhůruDolů.

Stejný systém verzování používá i CSGOV.

Termíny vydávání nových verzí

V Drupalu je navíc dané, kdy se na kterou verzi přejde, dají se proto mnohem lépe plánovat související operace, jako vylepšení serveru atp. Na grafu níže vidíte, předběžný plán vydání nových verzí na 3 roky dopředu. Uvedené datumy jsou jen přibližné – přesné termíny najdete na stránce Drupal core release schedule (v angličtině).

Z grafu je patrné, že k vydání minor verze dochází každých 6 měsíců, major verze se objevuje cca jednou za 2 roky. Opravy chyb jsou vydávány každý měsíc (v grafu nejsou uvedeny), jejich aplikace by neměla dělat výraznější problémy.

 

Graf zobrazující termíny vydání a podpory pro nadcházející verze Drupalu.

Našli jste, co jste hledali?

Našli jste co jste hledali?
Nepovinná informace. Usnadní nám ale případnou další komunikaci.
Nepovinná informace. Pokud ale chcete získat odpověď, na Váš email, musíte jej vyplnit.
Popište vaše připomínky.